maandag 26 september 2016

JUSTice Do It: The Next Step

Zaterdag 15 december 2012 10:30 | Conferentie

Den Haag

Deze bijeenkomst, die in het teken staat van de VN Internationale Dag van de Migrant (alweer voor het 12de jaar op 18 december), bouwt voort op de bijeenkomst “JUSTice Do It”, vorig jaar in Utrecht. Dit jaar wordt die gehouden in Den Haag, in het Humanity House, waar inhoudelijke workshops worden georganiseerd, met de volgende onderwerpen:

• Sinds 2003 zijn vele honderden mensen en organisaties betrokken bij de Internationale Migranten Ideeënwedstrijd van Cordaid en Oikos. Jaarlijks werden er tientallen (soms meer dan honderd!) ideeën ingediend waarin gewerkt wordt aan concrete initiatieven voor internationale samenwerking en ontwikkeling. We blikken terug samen met de vele prijswinnaars: hoe staat het met de projecten die de afgelopen jaren zijn gestart? Wat is de kracht van deze projecten? Waar is men tegenaan gelopen, zou men een volgende keer anders doen? Hiermee komen we tot een vernieuwende aanpak voor de komende tien jaar.

• Het Nederlandse beleid rond Migratie en Ontwikkeling is sinds 2008 vormgegeven door twee PvdA politici, Albayrak en Koenders. Inmiddels is er opnieuw een PvdA minister aangetreden, die vanuit de OS een visie zal ontwikkelen op deze thematiek. Het “oude” beleid dat de afgelopen jaren door Leers en Knapen is uitgevoerd, en vooral bestond uit terugkeer, is onlangs grondig geëvalueerd. Hierover zal de nieuwe Tweede Kamer zich binnenkort uitspreken. Mogelijk zal dat leiden tot nieuwe speerpunten in het toekomstige Nederlandse beleid rond migratie en ontwikkeling. In dit kader zal ook worden teruggekeken naar wat dit jaar het Global Forum on Migration and Development heeft opgeleverd, en wat dit betekent voor het Nederlands beleid.

• Het maatschappelijk middenveld van zowel migranten- als ontwikkelingsorganisaties heeft zich de afgelopen twee jaar opmerkelijk strijdbaar getoond, en bereid tot vergaande samenwerking om het publieke en politieke debat mede te beïnvloeden. Ook heeft zij beslissende stappen gezet om kennis te verwerven en te delen. De Community of Practise, en de Community of Action zijn daarvan twee concrete praktische uitwerkingen, waarop we in 2013 willen voortbouwen. Hoe ver staan we in die samenwerking, hoe geven we die een nieuwe impuls?

De bijeenkomst wordt georganiseerd door diverse partijen, betrokken bij de CoP en de daaruit voortgekomen Community of Action

 

Reserveer de datum alvast in uw agenda: zaterdag 15 december van 10.30 - 17.30 uur in het Humanity House, Prinsegracht 8 in Den Haag. Let op: er is een beperkt aantal plaatsen van 100. Reserveer een plaats door te mailen naar oikos@stichtingoikos.nl. Bij voldoende beschikbare plaatsen wordt uw aanmelding bevestigd.

 

Locatie:

Humanity House, Prinsegracht 8


• Recente artikelen

 Facebook
 Twitter
Volg ons op Facebook en Twitter.

Media4US

De website Wereldjournalisten / Perspectieven maakt onderdeel uit van het project Media4us, dat etnisch culturele groepen een podium biedt voor hún visie op integratie en participatie in het land waar ze verblijven: België ,Duitsland, Groot Brittannië, Hongarije, Italië, Tsjechië , Nederland, Zweden . Ook wordt samengewerkt met organisaties in de Verenigde Staten. Media4us wordt mede mogelijk gemaakt door het European Integration Fund.
EIF