dinsdag 27 september 2016

• Agenda

Laat eens wat van je horen!

Woensdag 12 december 2012 19:30 | Debat

Amsterdam

Op 12 december organiseert het project Media4us een bijeenkomst in De Balie in Amsterdam. De bijeenkomst bestaat uit twee delen: een discussie met als kernvraag: "Het regeerakkoord bevat een aantal voorstellen die negatief zullen uitpakken voor migranten in Nederland. Hoe komt het dat daar zo weinig tegen geageerd wordt door migranten(organisaties) zelf?” Daaraan voorafgaand vindt de presentatie plaats van twee onderzoeken; het Metropanel onderzoek naar de visie van lezers in Zweden, Nederland en Hongarije op migratie en migranten, en een onderzoek naar de rol die social media (zouden kunnen) spelen bij het intensiever betrekken van minderheidsgroepen bij nieuws en actualiteiten). Ook worden tijdens de avond de prijzen voor de fotocompetitie “Melting Pot” uitgereikt. Een selectie van de foto’s zal die avond worden geëxposeerd. De bijeenkomst start om 19.30 uur; inloop vanaf 19. 00 uur. Het offiele deel van de bijeenkomst eindigr tond 22.00 uur. Daarna is er nog gelegenheid tot napraten.

Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelding is derhalve vereist. Dat kan door een mail te zenden aan g.massaro@miramedia.nl

 

Programma
 • Ontvangst 
 • Opening en presentatie projectresulaten Media4us 
 • Presentatie “Bonding en Bridging” (resultaten onderzoek naar social media als instrument voor interculturele mediaparticipatie) door Giovanni Massaro, Mira Media
 • Presentatie onderzoeksresultaten Metropanel in drie landen naar de visie van lezers op migranten, immigratie en integratie
 • Uitreiking fotoprijzen competitie "Melting Pot" 
 • Paneldiscussie  over de vraag waarom er vanuit migrantengroepen zo weinig is gereageerd op het regeerakkoord aan de hand van drie concrete beleidsvoorstellen:

  ·        7 jaren-eis m.b.t. kiesrecht en Nederlanderschap
  ·         strafbaarstelling illegaliteit
  ·         wijzigingen inburgeringsstelstel 

 

Gespreksleider Amma Assante. Panelleden: Heiba Targhi Bakkali (Het Parool), Tanja Jadnanansing (Lid tweede kamer, ex NPS), Hasib Moukaddim (Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders), Keklik Yüksel (lid Tweede kamer), Tamara Hoyes (Woordvoerder Otradela, belangenbehartiging ongedocumenteerden), Mahesvari Autar (Blogger en journaliste), en Mustafa Ayranci (HTIB).

 • Performance van Jerry King Luther Afriyie (Soul Rebel Movement)
 • Sluiting en gelegenheid tot napraten.

De bijeenkomst vindt plaats in het kader van het project Media4us dat in acht Europese landen plaatsvindt. In Nederland werken hierbij samen: Click f1, Cordaid, Hirda, Lawid, Marokkofonds,  Pro Demos en Wereldjournalisten. Het project is geinitieerd en wordt gecoördineerd door Mira Media.

De bijeenkomst en het project zijn mede mogelijk gemaakt door het European fund for the integration of third country nationals, de Open Society Foundations en het programma Youth In Action.

 

 

Locatie:

De Balie


• Recente artikelen

 Facebook
 Twitter
Volg ons op Facebook en Twitter.

Media4US

De website Wereldjournalisten / Perspectieven maakt onderdeel uit van het project Media4us, dat etnisch culturele groepen een podium biedt voor hún visie op integratie en participatie in het land waar ze verblijven: België ,Duitsland, Groot Brittannië, Hongarije, Italië, Tsjechië , Nederland, Zweden . Ook wordt samengewerkt met organisaties in de Verenigde Staten. Media4us wordt mede mogelijk gemaakt door het European Integration Fund.
EIF