Ben je ontslagen? Hoe nu verder?

Als je werkgever je wilt ontslaan, dan is het belangrijk om allereerst vast te stellen of dat ontslag terecht is of niet. Het volgende punt is of je recht hebt op een transitievergoeding. Ook ga je na of je een uitkering kunt krijgen. Heb je nu recht op toeslagen en/of gaan die veranderen? Wat zijn de gevolgen voor je pensioen? Ga je op zoek naar een nieuwe baan of wil je voor jezelf beginnen? Op de genoemde punten gaan we in komende paragrafen in.

Is je ontslag terecht?

Je werkgever dient goede redenen te hebben voor je ontslag. Een ontslagprocedure die via UWV loopt, is alleen mogelijk door bedrijfseconomische redenen of als je lange tijd ongeschikt bent om te werken. Een uitzondering is een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Bij de kantonrechter kan je tegen dit ontslag in beroep gaan. Als de procedure niet via UWV kan gaan, dan verloopt die direct via de kantonrechter. Dat kan zijn als de arbeidsrelatie is verstoord bijvoorbeeld.

Transitievergoeding

Bij ontslag door de werkgever heb je recht op een transitievergoeding. Dat is ook van toepassing als je een tijdelijk contract hebt en dat niet wordt verlengd. Eveneens als je zelf ontslag neemt of je verlengt je tijdelijke arbeidsovereenkomst niet, omdat je de werkgever zwaarwegende verwijten maakt.

Ontslaguitkering

Als je het ontslag niet aanvecht, dan kan het zijn dat je geen werkloosheidsuitkering (WW) ontvangt. Zoek eerste hulp bij baanverlies om dat te voorkomen. Doorgaans ontvang je geen WW als je ontslag hebt genomen of je werkgever heeft je ontslag op staande voet gegeven. Wellicht ontvang je dan wel een uitkering uit de bijstand.

Toeslagen

De WW betekent minder inkomen. Het kan zijn dat je daardoor toeslagen kunt ontvangen of dat toeslagen omhoog gaan. Het is zaak om dit te controleren binnen 6 weken na ontslag. Voor de toeslag voor de kinderopvang geldt dat die nog 3 maanden doorloopt. Er bestaat een kans dat je na die periode nog die toeslag krijgt, als je met het aantal uren onder het maximum bleef.

Pensioen

Na je ontslag stopt de opbouw van je pensioen bij die werkgever. Dat pensioen blijft voor je beschikbaar. Soms kan je zelf dat pensioen verder opbouwen. Neem daarvoor contact op met het pensioenfonds. Ga na wat er gebeurt met het nabestaandenpensioen. Is dat op risicobasis is, dan kan dat nog even doorlopen terwijl je WW ontvangt. Als die uitkering stopt, dan valt het nabestaandenpensioen weg.

Nieuwe baan of zelfstandig

Ontslag kan een goed moment zijn om voor jezelf te beginnen. Aan dat laatste zitten veel kanten en we kunnen daar in dit artikel niet verder op ingaan. Een nieuwe baan zoeken, is de andere optie terwijl je nog niet

bijdragen

Participeren!?

logo wj

Wij zijn op zoek naar verhalen, nieuwsberichten en interessante blogartikelen die het verschil maken! Help jij mee?